DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY

rafalskiilogo

Prof. Jan Rafalski

 

 

HISTORIA ZAKŁADU

Zakład Morfologii Zwierząt (ZMZ/DAM) powstał w roku 1968, z inicjatywy prof. Jana Rafalskiego (1900-1995)

twórcy Polskiej Szkoły Akarologicznej (Fot).

W okresie 1980-1998 siedziba ZMZ mieściła się w budynku przy ul. Szamarzewskiego (dzisiejsze Zakłady Politologii).

W latach 1998-2003 ZMZ piastował miejsce w nieciekawym architektonicznie budynku należącym onegdaj do Zakładów

Hipolita Cegielskiego przy ul. 28 Czerwca 1956. (dzisiejsze Zakłady Filologii/ UAM).

Dziś ZMZ znajduje sie na terenie Campusu UAM na Morasku, gdzie jak się wydaje pozostanie jeszcze długo.

Od roku 2002 kierownikiem ZMZ-u był Prof. dr hab. dr hc. Czesław Błaszak (uczeń Prof. Rafalskiego), który wraz z P. Marią Matysiak

trzymał w ryzach cały zakład przez 20 lat.

 

W roku 2013, oficjalnie i z fajerwerkami, podczas Biesiady w Kwiejcach, Prof. Czesław Błaszak przekazał kierownictwo Zakładem na

ręce Prof. dr hab. Jacka Daberta, który od tej pory pełni funkcję Kapitana ZMZ-u zawiadując tym samym:

- profesorami: Andrzej Dziabaszewski; Andrzej Kaźmierski

- doktorami habilitowanymi: Jerzy Michalik, Maciej Skoracki, Bożena Sikora

- doktorami: Eliza Głowska, Izabella Łaniecka

- doktorantami: Katarzyna Kaszewska, Martyna Marciniak, Natalia Marciniak, Natalia Szudarek

 -rzeszą magistrantów i licencjuszy.